penyangkut baju KMK Perlis ampai baju KMK IPGK Perlis GAJET PERKHEMAHAN – Kawasan Perkhemahan Posted: July in gajet. Oleh dorongan itu, pengakap menjana kreativiti ahlinya dalam penciptaan gajet yang bukan sahaja praktikal, berguna ketika perkhemahan, tetapi juga menarik. Buat Gajet – Perkhemahan Agung Unit Beruniform SMeKeM By SMK MEMBAKUT · Updated about 7 years ago. Already tagged. 5. 2. Already tagged.

Author: Tajora Goltijind
Country: Gambia
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 19 October 2006
Pages: 22
PDF File Size: 8.20 Mb
ePub File Size: 20.33 Mb
ISBN: 435-9-46181-485-3
Downloads: 64418
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Disida

Published on Apr View 49 Download 3. Umum mengetahui bahawa aktiviti perkhemahan amat sinonim dengan kegiatan unit beruniform di peringkat sekolah rendah, menengah sehinggalah universiti.

Oleh sebab itu, Unit Ko-kurikulum berhasrat untuk melaksanakan program ini dengan kerjasama semua warga SK Bukit Pekan sama ada pihak pentadbiran sekolah, guru-guru, ibu bapa mahupun murid-murid itu sendiri.

Program ini dirasakan bertepatan sebagai langkah pertama pihak sekolah untuk memantapkan kemahiran-kemahiran asas dalam kegiatan unit beruniform seperti berkawad, ikatan dan simpulan, aktiviti lasak dan sebagainya di kalangan murid-murid SK Bukit Pekan Memandangkan ini merupakan pertama kali program sebegini akan perkhemshan di sekolah ini, mungkin terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki misalnya dari segi pelaksanaan dan tahap keberkesanan program.

Adalah menjadi harapan supaya sebarang cadangan untuk penambahbaikan program ini dapat diutarakan dari semasa ke semasa demi manfaaat kita bersama. Matlamat i Membuka laluan minda bagi menilai keupayaan diri serta mengetahui kelemahan diri untuk bergerak ke depan. Objektif i Mengetahui, memahami serta mempraktikkan teknik berkhemah yang betulmerangkumi pemilihan tempat, pemasangan dan penjagaan khemah, penyediaan gaet makanan serta aspek keselamatan diri.

Buat Gajet – Perkhemahan Agung Unit Beruniform SMeKeM 2012

Untuk mempraktikkan konsep ini, beberapa aktiviti khusus telah dirangka dengan menggabungkan unsur-unsur berikut: Bayaran Penyertaan Setiap peserta dikenakan bayaran sebanyak RM 15 seorang. Mohd Rosli B Ismail Pn. Peraturandikeluarkan bagi memastikan kelicinan dan keberkesanan aktiviti di sepanjang perkhemahan. Bagi pelajar bukan Islam, sila ikut arahan untuk aktiviti kerohanian Teguran bersopan antara satu sama lain digalakkan dan pastikan panggilanhormat diutamakan Dilarang mencetuskan sebarang perselisihan faham.

Adalah menjadi tanggungjawab semua pihak. Semasa aktiviti para peserta perlu memakai pakaian yang sepatutnya dan sesuaimengikut aktiviti serta arahan semasa yang telah ditetapkan a. Mendapat perkuemahan meneroka Gua Tempurung.

Pengerusi Hajet semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat.

Naib Pengerusi Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi 3. Setiausaha Menjalankan tugas kesetiausahaan Urusan surat menyurat dan borang Merekod minit mesyuarat Menyediakan laporan perkhemahan Menghantar perkhemahah ke PPD4.

Bendahari Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan. Mengutip, menyelaras dan menyediakan penyata kewangan berkaitan program Menyediakan Laporan Kewangan untuk diaudit dan dibentangkan dalam mesyuarat. Kem Komandan Menyampaikan taklimat sop Menyampaikan taklimat keselamatan dan kawasan larangan sepanjang aktiviti Memberi taklimat jadual aktiviti Membuat pemantauan pergerakan peserta sepanjang aktiviti Menanda tangan buku keluar masuk dan jadual aktiviti Memastikan setiap aktiviti yang dirancang mengikut jadual yang ditetapkan Sentiasa berada di tapak perkhemahan sepanjang aktiviti.

  FREGE ON SENSE AND NOMINATUM PDF

Merancang plan kecemasan apabila berlaku bencana alam5. Pendaftaran Menyediakan senarai nama murid Menyediakan kaunter pendaftaran 6.

Makanan dan Minuman Merancang dan menentukan menu makanan Menyediakan dan mengagihkan makanan untuk semua guru dan murid Memastikan urusan semasa makan berjalan dengan lancar7. Keselamatan dan Disiplin Memastikan keselamatan peserta sepanjang program Memastikan murid berdisiplin dan mematuhi peraturan perkhemahan9. Jurugambar Mengambil gambar sepanjang program Ikatan dan Gajet demontrasi membuat gajet dan ikatan bimbing murid menghasilkan gajet dan ikatan Pertandingan Masakan Rimba Menyediakan peralatan memasak Membuat demonstrasi masakan rimba Membantu peserta menyediakan bahan-bahan memasak Pertolongan Cemas Menyediakan alatan untuk bantuan kecemasan Memastikan segala ubatan dalam kid kecemasan masih baik dan boleh gauet Sentiasa bersiap sedia untuk memberi bantuan kecemasan Pengangkutan Menyediakan pengangkutan yang sesuai untuk membawa para peserta ke tempat aktiviti.

Siaraya Menyediakan peralatan siaraya untuk majlis perasmian penutupan memastikan semua alatan berfungsi dengan baik. Sehubungan itu dipohon kebenaran tuan untuk kami mengadakan perkhemahanpada ketetapan berikut: Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah2.

Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak kami akan mengadakanPerkhemahan Tahunan Unit-unit Beruniform Peringkat Sekolah Olehyangdemikian,bagimenjayakanMajlisPerasmianPenutupanPerkhemahan tersebutpihak sekolah ingin menjemput tuan sebagai perasmi majlis. Majlis Perasmian Penutupan akan diadakan pada ketetapan berikut: Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak sekolah akan mengadakanPerkhemahan Tahunan sepertimana yang tersebut di atas: Butir-butir tentang perkhemahan tersebut adalah seperti berikut: Sesungguhnya saya mengetahui dan faham behawa pihak SK Bukit Pekan akanmengambil langkah-langkah keselamatan.

Dua orang guru telah ditugaskan untuk menguruskan pendaftaran murid.

Pendaftaran bermula pada kira-kira pukul 7. Murid diberi nombor kumpulan semasa pendaftaran dilakukan. Setelah perkhekahan khemah, murid berkumpul semula di dataran kejat untuk menerima arahan selanjutnya daripada kem komandan bagi ekspedisi ke Gua Tempurung.

Sebelum masuk ke Gua Tempurung, murid-murid telah diberi taklimat ringkas tentang disiplin dan tingkahlaku sepanjang meneroka gua oleh kem komandan. Ekspedisi ke Gua Tempurung dipandu oleh jurupandu Gua Tempurung.

Ekspedisi tamat kira-kira pukul Setelah makan tengahari, murid-murid bertolak pulang semula ke sekolah. Beberapa jenis gajet telah dapatdihasilkan untuk kegunaan semasa perkhemahan. Murid telah diperkenalkan dengan sukan rakyat seperti tarik upih, permainan guli dan sebagainya. Ternyata pendedahan kepada permainanrakyat ini merupakan sesuatu yang baharu buat murid yang selama ini hanya terdedah dengan permainan elektronik dan sukan padang seperti bola sepak, bola baling dan sebagainya.

Masakan dalam buluh merupakan menu utama pada hari tersebut. Gajjet demontrasi, setiap ketua kumpulan bersama dengan seorang guru akan membuat masakan rimba untuk pertandingan masakan rimba. Bersyukur kita ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat kita berkumpul pada hari ini untuk meraikan Perkhemahan Tahunan Unit-unit Beruniform.

Murid-murid sekalian, Aktiviti perkhemahan merupakan salah satu aktiviti kokurikulum yang amat gahet kepada murid-murid. Ia bukan sahaja dapat memupuk sikap toleransi antara satu sama lain malah dapat memupuk semangat perpaduan dan setia kawan serta mengcungki bakat dan kepimpinan murid-murid. Aktiviti kokurikulum juga dapat mewujudkan rasa cinta kepada alam dan melahirakan rasa syukur kepada Penciptanya.

  ATF 10136 PDF

Aktiviti kokurikulum penting untuk kesimbangan rohani dan jasmani serta emosi seseorang murid. Penglibatan dalam aktiviti kokurikulum menjadi pertimbangan untuk anak-anak melanjutkan pelajaran ke asrama kelak malah di peringkat universiti juga aktiviti kokurikulum diambil kira pemarkahannya.

Justeru, dalam vajet ini ibu bapa perlumemberi dorongan dan sokongan kepada anak-anak untuk terlibat aktif dalam aktiviti kokurikulum yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Dalam kesibukan anak-anak bermain, jangan pula lupa untuk meluangkan masa mengulangkaji pelajaran. Bermain gajeh belajar sama pentingnya dan sebagai pelajar kita perlu pandai membahagikan masa untuk kedua-dua perkara ini.

Binalah jadual belajar yang fleksibal untuk diikuti. Selain itu, pemakanan juga perlu dijaga bagi mendapat kesihatan yang seimbang baik dari segi rohani, jasmani dan emosi.

Murid-murid sekalian, Saya tidak berhajat untuk berucap panjang. Justeru, sebelum mengakhiri ucapan di sini saya ingin mengumumkan bahawa sebanyak RM3, akan diperuntukkan kepada pihak sekolah sebagai satu galakkan dan sokongan saya terhadap aktiviti kokurikulum di bajet ini. Padang Sekolah Tarikh Masa Cue: Guru-guru dan para jemputan diminta mengambil tempat duduk di Padang Sekolah. Tuan-tuan, puan-puan para hadirin sekalian,Majlis akan dimulakan dengan perbarisan lintas hormat oleh pasukan Unit-unit beruniform.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,Bersyukur kita ke hadrat IIlahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat kita bersama-sama hadir dalam majlis yang mulia ini.

Cue Pefkhemahan dijemput difadhil Ustaz Hasanuddin untuk memimpin: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Hasan atas bacaan doa itu tadi.

Majlis mengucapkan terima perkhe,ahan kepada Tuan Guru Besar. Dengan ini berakhirlah sudah majlis kita pada petang ini.

Gajet pengakap in English with contextual examples

Majlis mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih atas ucapan bacaan doa. Semua urusan surat menyurat telah disiapkan. Laporan sedang dibuat untuk dihantar ke PPD 2 Bendahari 1.

Semua perbelanjaan telah direkodkan. Pembayaran telah dilakukan mengikut bil pembelian yang diterima. Tiada lebihan perbelanjaan 3 Kem Komandan 1. Segala aktiviti berjalan dengan lancar. Kawasan perkhemahan telah dibersihkan. Semua data pendaftaran telah diserahkan kepada setiausaha 2. Semua murid yang terlibat hadir pada hari perkhemahan 5 Makanan dan Minuman 1.

Makanan murid mencukupi sepanjangperkhemahan. Kuantiti makanan sesuai dengan harga 3. Cara penyediaan makanan bersih. Pembekal menghantar makanan gajft jadual yang telah ditetapkan. Semua peralatan mencukupi dan telah disimpan semula. Semua peralatan siaraya berfungsi dengan baik dan tiada masalah. Murid gembira dengan aktiviti yang dijalankan. Murid telah didedahkan dengan cara-cara membuat gajet dan ikatan.

Setiap kumpulan berjaya menghasilkan sekurangkurangnya pedkhemahan jenis gajet. Sijil mencukupi dan akan diberi kepada peserta semasa perhimpunan rasmi pada hari Isnin. Gambar sepanjang perkhemahan telah diupload dalam laman web sekolah. Gambar juga akan dipamerkan di sudut pameran kokurikulum. Tiada masalah dari segi keselamatan dan disiplin murid 2. Semua murid mematuhi arahan yang dikeluarkan. Peti kecemasan telah disimpan di tempat asal.

Technology